Oferta » Projektowanie

.

Projekty budowlane Poznań

Jeżeli już mamy działkę spełniającą wymagania i cele biznesowe inwestora, przystępujemy do fazy projektowania, zaczynając od wykonania koncepcji, która stanowi podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia.

Konsultujemy na bieżąco układ funkcjonalny pomieszczeń dbając o optymalizacje rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym. Po uzgodnieniu koncepcji nasz wykwalifikowany zespół projektantów opracowuje projekty budowlane, kompletną pełnobranżową dokumentację budowlaną wraz z modelami 3D i wizualizacjami. Uzyskujemy wszelkie niezbędne pozwolenia, przeprowadzając w imieniu Inwestora całą procedurę formalno-prawną.

Projektowanie hal produkcyjnych może objąć również zaprojektowanie linii technologicznych (m.in. instalacje sprężonego powietrza, pary i kondensatu, chłodnicze, zautomatyzowane rurociągi przemysłowe itp.)

Zobacz rownież

Plenerbud Grzegorczyk Sp. J.
ul. Wiklinowa 28, 62-023 Kamionki
NIP 777-30-55-768