Instalacje zewnętrzne wod-kan Poznań

Instalacje zewnętrzne

Plenerbud Grzegorczyk Spółka Jawna realizuje inwestycje w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych dla przemysłu, budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów użyteczności publicznej,  tj.  sieci i magistrale wodociągowe wraz z przyłączami i uzbrojeniem.  

 • Z PE
 • Z PVC
 • Z żeliwa szarego i sferoidalnego
  • Armatura (zasuwy, zawory, przyłącza, hydranty uliczne naziemne i podziemne, wodomierze i przepływomierze)
  • Studnie wodomierzowe

 

instalacje zewnetrzne 1

Instalacje wod-kan Poznań

Ponadto firma wykonuje sieci kanalizacyjne deszczowe, sanitarne, ogólnospławne, przemysłowe
w rozwiązaniach tłocznych, grawitacyjnych, podciśnieniowych wraz towarzyszącą aparaturą tj. przepompownie ścieków, osadniki, separatory, zbiorniki.

 • Z PVC
 • Z PEHD
 • Betonowe
 • Kamionkowe
  • Armatura (Zasuwy nożowe, burzowe, zwrotne)

 

 

instalacje zewnetrzne 2

Firma świadczy również usługi w zakresie:

 • Bezwykopowych metod budowy rurociągów (przewierty sterowane, przeciski sterowane)
 • Nadzoru inwestycji sieciowych i instalacyjnych
 • Doradztwa inwestycyjnego w/w zakresie
 • Kompleksowej obsługi geodezyjnej

 

 

 

Skontaktuj się z nami przez

Proszę podać adres email i wprowadzić treść zapytania.

formularz szybkiego kontaktu

E-mail*:

Treść*:

* pole wymagane

lub Zadzwoń do nas